top
logo


Home
Povjest/Istorija PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 20 Travanj 2010 08:21

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD MOSTAR

Izgradnja ovog zatvora u Mostaru počela je polovinom 1891. godine, uporedo sa zgradom Okružnog suda, koja se nalazila u neposrednoj blizini zatvora, gdje se i danas nalazi Županijski/Kantonalni sud. Obje ustanove preselile su se krajem naredne godine sa dotadašnje lokacije na Konaku u novoizgrađene objekte. Zgrada zatvora bila je opasana visokim zidinama ( kakvi su i danas ) koji ne dopuštaju ni vizuelni kontakt sa vanjskim svijetom. Zgrada zatvora je dobila električno osvjetljenje tek 1922. godine, odnosno u vrijeme Kraljevine SHS. Sve do tada zatvorski prostori su osvjetljavani fenjerima. Mostarski zatvor, danas Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa, u osnovi je sačuvao svoj vanjski izgled i decenijama prepoznatljivo ime "Ćelovina", što je narodni izraz koji se odnosi na šišanje do kože- ćelanje novopristiglih osuđenika na izdržavanje kazne.
U razdoblju ovog posljednjeg rata 1992. godine do 1995. godine zgrada zatvora nalazila se na prvoj liniji ratnih zbivanja, tako da je stradala, te obnovljena i ponovo stavljena u funkciju 1995. godine. U periodu od 2001. godine do danas izvršene su bitne rekonstrukcije mokrih čvorova, dnevnih boravaka za osuđene osobe, spavaonica, te ostalog što je u funkciji poboljšanja života i uvjeta boravka osuđenih osoba. Tijekom 2008. godine izvršena je adaptacija i nadogradnja upravne zgrade, što je rezultiralo proširenjem smještajnih kapaciteta za osuđenike, s obzirom da su određene prostorije prizemnog dijela zgrade korištene za radne aktivnosti službenih osoba. Također su izvršena određena tehnička poboljšanja u smislu praćenja ponašanja osuđenih osoba preko video nadzora, zatim adaptacija prostorija za vjerske obrede, prostorija za bavljenje sportsko- rekreativnih aktivnostima, adaptacija i izgradnja kino dvorane, adaptacija prostorija za zdravstvenu zaštitu osuđenih osoba. Do izgradnje novog Zavoda kontinuirano iznalazimo rješenja za povećanje smještajnih kapaciteta. Zavod zadovoljava uslove predviđene od Odbora za sprječavanje mučenja (CPT) i primjenu Europskih zatvorskih pravila i Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u F BiH.

U sastavu zatvora nalazi se i Privredna jedinica "Radobolja" gdje se osuđene osobe bave uzgojem povrća, tovljenjem svinja, proizvodnjom jaja, što je također iziskivalo određene aktivnosti na izgradnji novih objekata kao što su dva plastenika, potrebne prostorije za svinje i koke nosilice, kao i poboljšanje uvjeta smještaja osuđenih osoba koje borave i rade na Privrednoj jedinici "Radobolja".

U Kazneno popravnom zavodu Mostar zaposleno je 87 zaposlenika raspoređenih u šest sektora od čega je 13 državnih službenika, a 74 namještenika. Od ukupnog broja zaposleno je sedamnaest žena.

 

bottom

Sva prava KPZ Mostar.