top
logo


Home Javne nabavke PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU PDF Ispis E-mail
Utorak, 03 Ožujak 2020 12:17

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

MOSTAR

Mostar, 03.03.2020.godine

                                                                      

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih planova i programa kapitalnih ulaganja za nabavku, rekonstrukciju i izgradnju objekta i nabavku opreme u 2020. godini, predlažemo plan nabavke u 2020. godini, po slijedećim pozicijama:

JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE

R.

br

CPV kodovi

Predmet

nabavke

(sa specifikacijom)

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Okvirno vrijeme realizacije ugovora

Konto

(planska godina)

Iznos na

kontu

(planska godina)

Izvor finansiranja

(planska godina)

Ukupno

Po godinama

   

UKUPNO

546.500

         

546.500

 
   

ROBE

461.000

         

461.000

 

l.

 

Nabavka materijala i sitnog inventara:

               

22000000-0

1.Administrativni materijal i kance-larijski materijal

20.000

 

6

april

januar-decembar

613411

20.000

01-budžet

31000000-6

2. Sitan inventar

7.020

 

7

april

januar-decembar

613416

7.020

01-budžet

33000000-0

3. Lijekovi

46.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613421

46.000

01-budžet

33131300-0

4.Stomatološki materijal

2.500

 

7

maj

januar-decembar

613422

2.500

01-budžet

3010000-0

5. Rekreacioni materijal

2.000

 

7

mart

maj-decembar

613432

2.000

01-budžet

03110000-5

6.Poljoprivredni materijal

20.000

 

6

april

januar-decembar

613441

20.000

01-budžet

35000000-4

7. Materijal za

javni red i sigurnost

5.000

 

7

juni

juni-decembar

613451

5.000

01-budžet

18800000-7

8.Obuća i odjeća

30.000

 

1

ZJN

oktobar-decembar

613481

30.000

01-budžet

 

9.Posteljina

10.000

 

6

septembar

Oktobar-novembar

613481

10.000

01-budžet

15000000-8

10.Materijal za proizvodnju hrane

187.480

 

1

ZJN

januar-decembar

613482

187.480

01-budžet

15612500-6

11.Pekarski materijal

26.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613482

26.000

01-budžet

33700000-7

12. Ostali materijal

sredstva za higijenu

20.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613484

20.000

01-budžet

                     

2.

09111400-4

Pelet

40.000

 

1

mart

Januar-decembar

613200

40.000

01-budžet

3.

44000000-0

Materijal za tekuće   održavanje zgrade

-održavanje instalacija

-farbanje , prozori itd

7.000

7.000

 

7

7

maj

januar-decembar

613700

7.000

7.000

01-budžet

4.

09000000-3

Gorivo za vozila

18.000

 

6

mart

januar-decembar

613500

18.000

01-budžet

5.

31000000-6

Ostali materijal (rezervni dijelovi,bravarski materijal...

7.000

 

7

mart

januar-decembar

613700

7.000

01-budžet

6.

34000000-0

Materijal-rezervni dijelovi za održavanje vozila

6.000

 

6

januar

Januar-decembar

613700

6.000

01-budžet

 
     
 

USLUGE

85.500

         

85.500

 

1.

79800000-2

Usluge štampanja

7.020

 

7

maj

maj-decembar

613900

7.020

01-budžet

2.

85111000-0

Medicinske i laboratorijske usluge

45.980

 

6

maj

januar-decembar

613900

45.980

01-budžet

3.

66000000-0

Usluge osiguranja uposlenih

4.300

 

6

maj

januar-decembar

613800

4.300

01-budžet

4.

50310000-1

Ostale usluge (održavanje sredstava)

6.000

6.000

 

7

7

mart

januar-decembar

613700

6.000

6.000

01-budžet

5.

50112200-5

Usluge održavanja vozila

3.000

 

6

januar

januar-decembar

613700

3.000

01-budžet

6.

70000000-1

Unajmljivanje imovine

2.500

 

7

septembar

septembar-oktobar

613600

2.500

01 - budžet

7.

 

Usluge registracije

vozila

3.000

 

6

januar

januar-decembar

613500

3.000

01 - budžet

8.

66000000-0

Osiguranje imovine

2.500

 

6

maj

januar-decembar

613800

2.500

01 - budžet

9.

66000000-0

Osiguranje vozila

5.200

 

6

maj

januar-decembar

613800

5.200

01-budžet

                     

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

   

USLUGE

565.545

         

565.545

 

1.

 

Putni troškovi

4.000

   

januar

januar-decembar

613100

4.000

01-budžet

2.

 

Komunalne usluge

75.000

   

januar

januar-decembar

613300

75.000

01-budžet

3.

 

Ugovorene usluge

185.000

   

januar

januar-decembar

613900

185.000

01-budžet

4.

 

Grantovi

180.000

   

januar

januar-decembar

614300

180.000

01-budžet

5.

 

Električna energija

65.000

   

januar

januar-decembar

613200

65.000

01-budžet

6.

 

Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa-utuženja

30.990

   

mart

mart-septembar

614800

30.990

01-budžet

7.

 

Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa na ime utuženih plata i naknada

25.555

   

mart

mart-septembar

613900

25.550

01-budžet

NAPOMENA

Vrsta postupka

Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:

1-      Otvoreni postupak

2-      Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom

3-      Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja

4-      Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

5-      Konkurs za izradu idejnog rješenja

6-      Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

7-      Direktni sporazum

Izvor finansiraanja(planska godina)

Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifarnikom:

01-  Budžet

02-  Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

03-  Donacije od inostranih zemalja

04-  Donacije od međunarodnih organizacija

05-  Donacije od ostalih nivoa vlasti

Ažurirano Utorak, 03 Ožujak 2020 12:20
 

bottom

Sva prava KPZ Mostar.