top
logo


Home Javne nabavke O D L U K U o poništenju postupka javne nabave
O D L U K U o poništenju postupka javne nabave PDF Ispis E-mail
Utorak, 19 Svibanj 2020 07:19

Broj:01-11-1096/20

Mostar, 18.05.2020. godine

Na temelju članka 123. st. 7. Zakona o izvršenju kaznenih sakcija u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'' 44/98, 42/99,12/09 i 42/11), i članaka 69. st.1. tč. b. i st. 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14), ravnatelj zavoda d o n o s i

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabave

I

Poništava se tenderska dokumentacija br. 01-11-966/20 (Obavijest o nabavi br. 318-7-2-7-3- 4/20 i svi kasniji akti doneseni u predmetnoj nabavi.

II

Za provođenje odluke zadužuje se povjrenstvo za javnu nabavu KPZ Mostar.

Obrazloženje

Prilikom unosa podataka u EJN sustavu javne nabave ,dana 15.05.2020. godine   nije potvrđena kolumna koja predviđa proviđenje e-aukcije. Povjerenstvo je isti dan nakon objave tendera zatražilo pomoć od Agencije za javne nabave BiH. Dopisom Agencije za javne nabave od 18.05.2020. godine obaviješteni smo da Agencija nema tehničku mogućnost ispravke greške u sustavu i da je u slučaju da se ne odustaje od provođenja e-aukcije jedina mogućnost poništenje postupka i kreiranje novog sa predviđenom e-aukcijom.

 

bottom

Sva prava KPZ Mostar.