top
logo


Home Javne nabavke PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 25 Travanj 2019 07:58

 

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

MOSTAR

 

 

Mostar, 23.04.2019.godine

                                                                      

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), Odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih

planova i programa kapitalnih ulaganja za nabavku,rekonstrukciju i izgradnju objekta i nabavku opreme u 2019. godini,

predlažemo plan nabavke u 2019. godini, po slijedećim pozicijama:

 

                                                                            PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019

 

 

 

JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON PRIMJENJUJE

R.

br

CPV kodovi

Predmet

nabavke

(sa specifikacijom)

Procijenjena vrijednost

Vrsta postupka

Okvirno vrijeme pokretanja postupka

Okvirno vrijeme realizacije ugovora

Konto

(planska godina)

Iznos na

kontu

(planska godina)

Izvor finansiranja

(planska godina)

Ukupno

Po godinama

   

UKUPNO

550.200

         

550.200

 
   

ROBE

489.700

         

489.700

 

l.

 

Nabavka materijala i sitnog inventara:

               

22000000-0

1.Administrativni materijal i kance-larijski materijal

21.000

 

6

april

januar-decembar

613411

21.000

01-budžet

31000000-6

2. Sitan inventar

5.000

 

7

april

januar-decembar

613416

5.000

01-budžet

33000000-0

3. Lijekovi

35.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613421

35.000

01-budžet

33131300-0

4.Stomatološki materijal

1.000

 

7

maj

januar-decembar

613422

1.000

01-budžet

3010000-0

5. Rekreacioni materijal

1.500

 

7

maj

maj-decembar

613432

1.500

01-budžet

03110000-5

6.Poljoprivredni materijal

23.000

 

6

april

januar-decembar

613441

23.000

01-budžet

35000000-4

7. Materijal za

javni red i sigurnost

5.000

 

7

juni

juni-decembar

613451

5.000

01-budžet

18800000-7

8.Obuća i odjeća

34.000

 

1

ZJN

oktobar-decembar

613481

34.000

01-budžet

 

9.Posteljina

10.000

 

6

septembar

Oktobar-novembar

613481

10.000

01-budžet

15000000-8

10.Materijal za proizvodnju hrane

219.500

 

1

ZJN

januar-decembar

613482

219.500

01-budžet

15612500-6

11.Pekarski materijal

25.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613482

25.000

01-budžet

33700000-7

12. Ostali materijal

sredstva za higijenu

20.000

 

1

ZJN

januar-decembar

613484

20.000

01-budžet

                     

2.

09111400-4

Pelet

45.100

 

1

zaključenOS januar 2017- jan. 2020.

Januar-decembar

613200

45.100

01-budžet

3.

44000000-0

Materijal za tekuće   održavanje zgrade

-održavanje instalacija

-farbanje , prozori itd

7.000

6.600

 

7

7

maj

januar-decembar

613700

7.000

6.600

01-budžet

4.

09000000-3

Gorivo za vozila

17.000

 

6

mart

januar-decembar

613500

17.000

01-budžet

5.

31000000-6

Ostali materijal (rezervni dijelovi,bravarski materijal...

7.000

 

7

mart

januar-decembar

613700

7.000

01-budžet

6.

34000000-0

Materijal-rezervni dijelovi za održavanje vozila

7.000

 

6

januar

Januar-decembar

613700

7.000

01-budžet

 
     
 

USLUGE

60.500

         

60.500

 

1.

79800000-2

Usluge štampanja

5.000

 

7

maj

maj-decembar

613900

5.000

01-budžet

2.

85111000-0

Medicinske i laboratorijske usluge

25.000

 

6

maj

januar-decembar

613900

25.000

01-budžet

3.

66000000-0

Usluge osiguranja uposlenih

3.000

 

6

maj

januar-decembar

613800

3.000

01-budžet

4.

50310000-1

Ostale usluge (održavanje sredstava)

12.000

 

7

mart

januar-decembar

613700

12.000

01-budžet

5.

50112200-5

Usluge održavanja vozila

3.000

 

6

januar

januar-decembar

613700

3.000

01-budžet

6.

70000000-1

Unajmljivanje imovine

1.500

 

7

septembar

septembar-oktobar

613600

1.500

01 - budžet

7.

 

Usluge registracije

vozila

4.000

 

6

januar

januar-decembar

613500

4.000

01 - budžet

8.

66000000-0

Osiguranje imovine

2.500

 

6

maj

januar-decembar

613800

2.500

01 - budžet

9.

66000000-0

Osiguranje vozila

4.500

 

6

maj

januar-decembar

613800

4.500

01-budžet

                     

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

   

USLUGE

857.972

         

857.972

 

1.

 

Putni troškovi

4.000

   

januar

januar-decembar

613100

4.000

01-budžet

2.

 

Komunalne usluge

65.000

   

januar

januar-decembar

613300

65.000

01-budžet

3.

 

Ugovorene usluge

170.000

   

januar

januar-decembar

613900

170.000

01-budžet

4.

 

Grantovi

180.000

   

januar

januar-decembar

614300

180.000

01-budžet

5.

 

Električna energija

54.900

   

januar

januar-decembar

613200

54.900

01-budžet

6.

 

Izdaci za potraživanja iz radnog odnosa-utuženja

180.320

   

mart

mart-septembar

614800

180.320

01-budžet

7.

 

Ugovorene usluge-zatezna kamata na potraživanja iz radnog odnosa na ime utuženih plata i naknada

203.752

   

mart

mart-septembar

613900

203.752

01-budžet

NAPOMENA

Vrsta postupka

Označiti vrstu postupka u kome će se sprovesti nabavka u skladu sa navedenim šifarnikom:

1-      Otvoreni postupak

2-      Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom

3-      Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja

4-      Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja

5-      Konkurs za izradu idejnog rješenja

6-      Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

7-      Direktni sporazum

Izvor finansiraanja(planska godina)

Navesti izvor finansiranja za konkretnu nabavku u planskoj godini u skladu sa sljedećim šifarnikom:

01-  Budžet

02-  Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

03-  Donacije od inostranih zemalja

04-  Donacije od međunarodnih organizacija

05-  Donacije od ostalih nivoa vlasti

                                                                                                                  

Ažurirano Četvrtak, 25 Travanj 2019 08:03
 

bottom

Sva prava KPZ Mostar.