O zatvoru Ispis
Autor Administrator   
Četvrtak, 25 Ožujak 2010 13:46


Izgradnja ovog zatvora u Mostaru počela je polovinom 1891. godine, uporedo sa zgradom Okružnog suda, koja se nalazila u neposrednoj blizini zatvora, gdje se i danas nalazi Županijski/Kantonalni sud. Obje ustanove preselile su se krajem naredne godine sa dotadašnje lokacije na Konaku u novoizgrađene objekte. Zgrada zatvora bila je opasana visokim zidinama ( kakvi su i danas ) koji ne dopuštaju ni vizuelni kontakt sa vanjskim svijetom. Zgrada zatvora je dobila električno osvijetljenje tek 1922. godine, odnosno u vrijeme Kraljevine SHS. Sve do tada zatvorski prostori su osvijetljavani fenjerima. Mostarski zatvor, danas Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa, u osnovi je sačuvao svoj vanjski izgled i decenijama prepoznatljivo ime "Ćelovina".
U razdoblju ovog posljednjeg rata 1992. godine do 1995. godine zgrada zatvora nalazila se na prvoj liniji ratnih zbivanja, tako da je stradala, te obnovljena i ponovo stavljena u funkciju 1995. godine. U periodu od 2001. godine do danas izvršene su bitne rekonstrukcije mokrih čvorova, dnevnih boravaka za osuđene osobe, spavaonica, te ostalog što je u funkciji poboljšanja života i uvjeta boravka osuđenih osoba. Tijekom 2008. godine izvršena je adaptacija i nadogradnja upravne zgrade, što je rezultiralo proširenjem smještajnih kapaciteta za osuđenike, s obzirom da su određene prostorije prizemnog dijela zgrade korištene za radne aktivnosti službenih osoba. Također su izvršena određena tehnička poboljšanja u smislu praćenja ponašanja osuđenih osoba preko video nadzora, zatim adaptacija prostorija za vjerske obrede, prostorija za bavljenje sportsko- rekreativnih aktivnostima, adaptacija i izgradnja kino dvorane, adaptacija prostorija za zdravstvenu zaštitu osuđenih osoba. U sastavu zatvora nalazi se i Privredna jedinica "Radobolja" gdje se osuđene osobe bave uzgojem povrća, tovljenjem svinja, proizvodnjom jaja, što je također iziskivalo određene aktivnosti na izgradnji novih objekata kao što su dva plastenika, potrebne prostorije za svinje i koke nosilice, kao i poboljšanje uvjeta smještaja osuđenih osoba koje borave i rade na Privrednoj jedinici "Radobolja".


ZADOVOLJAVANJE VJERSKIH POTREBA

U skladu sa Zakonom o izvršenju kaznenih sankcija F BiH, Europskim zatvorskim pravilima i Pravilnikom o kućnom redu Kazneno popravnog zavoda Mostar osuđenim osobama koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora osigurano je nesmetano zadovoljavanje i izvršavanje svojih vjerskih potreba. To se odvija u suradnji sa Islamskom vjerskom zajednicom, Katoličkom, kao i Pravoslavnom crkvom u gradu Mostaru. Obezbjeđene su prostorije za vjersko služenje u sve tri konfesije koje apsolutno zadovoljavaju vjerske potrebe svih osuđenih lica u Kazneno popravnom zavodu Mostar. Dogovoreni su termini posjeta vjerskih službenika iz sve tri vjerske zajednice koji redovno vrše obrede i bogoslužja.

Ažurirano Četvrtak, 25 Ožujak 2010 13:49